Duchowieństwo

PROBOSZCZOWIE OD 1918 r

ks. Franciszek Goliszewski

ks. Wacław Brajtenwald

ks. Ignacy Świąder

ks. Andrzej Rogoziński

ks. Stefan Janiak

ks. Ludwik Ziętek

ks. Władysław Ditrych

ks. Antoni Strumiłło

ks. Józef Świątczak

ks. Józef Świątczak

ks. Antoni Stajuda

ks. Władysław Lasota

ks. Franciszek Kowalski

ks. Tadeusz Nadolski

ks. Józef Wagner

ks. Andrzej Blewiński

ks. Ryszard Szymacha

ks. Robert Kuźma

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII

ks. Zygmunt Sobierajski, Wrocław

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII

o. Lucjan Modrzejewski OFMConv.

o. Zygmunt Kosielski CSSp

o. Grzegorz Kosielski CSSp

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII

s. Józefa Królikowska, franciszkanka

s. Helena Królikowska, służebniczka NMP NP

s. Rozalia Kacprzak, serafitka.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczawinie, siedziba: Szczawin, Kościelna 27.